OFFICE

Nu-U, s.r.o.
Hostesky, Hostessing, Promo Akcie, Eventy

Rovinka 942, 900 41
Mobil.: +421 905 454 498
e-mail: info@nu-u.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Nu-U, s.r.o.
26/51 Zavar, 919 26

IČO: 44 237 189
DIČ: 2022631534
IČ DPH: SK 2022631534

Číslo účtu: 2621835229/1100 (Tatra banka a.s.)
IBAN: SK81 1100 0000 0026 2183 5229
SWIFT: TATRSKBX

 

OBCHODNÝ REGISTER